Analýzy a studie

Hledáte aktuální analýzy a studie týkající se plýtvání potravin? Schraňujeme vše podstatné na jednom místě.

Aktuality a novinky

Novinky z oblasti plýtvání potravinami. Vše, co se kolem plýtvání potravinami děje v ČR i ve světě.

Praktické tipy a rady

Tipy a rady, jak neplýtvat potravinami, zmenšovat potravinový odpad či snižovat náklady na potraviny.

Články o plýtvání potravin

Články na téma plýtvání potravin, potravinového odpadu atd.

Třetina všech vyprodukovaných potravin na světě skončí jako odpad

Na jednoho obyvatele Evropy tak každoročně připadá až 115 kilogramů (dle FAO) vyhozeného jídla. Myslíme si, že to není v pořádku…

Jaká jsou řešení?

Existuje mnoho informací a výzkumných výsledků, metodik a postupů týkajících se plýtvání potravinami. Ty jsou rozptýleny v různých zdrojích a mnohdy se údaje i významně liší. Monitorujeme proto denně to nejnovější z oblasti potravinového odpadu a nabízíme  zdroj relevantních informací.

Propojujeme odbornou i laickou veřejnost. Našim hlavním cílem jsou praktické dopady a projekty, které významně přispějí k omezení plýtvání potravinami. Otevíráme prostor pro spolupráci a setkávání odborníků, ale i střet názorů a diskuzi, kterou chceme na dané téma podněcovat.

Plánujeme řadu odborných a vzdělávacích akcí a projektů – s úvodem do problematiky i odborné semináře na specifická témata, a to jak pro odborníky, média, vedení obcí a zúčastněných firem, tak v neposlední řadě pro širokou veřejnost včetně vzdělávacích zařízení.

Proč a jak vznikl FOOD WASTE INSTITUT, z.s.?

Food waste Institut je unikátní platformou, která poskytuje prostor pro nejnovější informace, střet názorů a diskuzi, kterou chceme na dané téma podněcovat.

Co je potravinový odpad?

Potravinový odpad jsou veškeré potraviny vyřazené z potravinového řetězce, které mají být zlikvidovány v důsledku jednání maloobchodníků, poskytovatelů stravovacích služeb a spotřebitelů. Převážně jde o ovoce, zeleninu a pekařské výrobky.

Důležitá je spolupráce na všech úrovních

Nejnovější články

Kontaktujte nás